Regulament

           
 • Prezentul regulament a fost conceput pentru încurajarea şi dezvoltarea unui comportament corect în relaţiile inter–umane. Precum şi cu societatea din partea membrilor Asociaţiei. Prin respectarea prevederilor acestui Regulament, credem că vom contribui la creşterea gradului de civilizaţie a societăţii româneşti.
 •          
 • Respectarea prevederilor conţinute este obligatorie pentru toţi membrii Asociaţiei, a membrilor fondatori, a celor de onoare şi a membrilor care fac parte din conducerea Asociaţiei. Pentru aceşti membri, nerespectarea prevederilor prezentului Regulament poate duce la pierderea calităţilor şi funcţiilor deţinute în cadrul Asociaţiei.

NORME GENERALE DE COMPORTAMENt

 1. În orice împrejurări, membrii Asociaţiei trebuie să respecte Constituţia şi legile ţării, să încurajeze dreptul la liberă exprimare şi dreptul la liberă alegere şi asociere a celorlalţi oameni;
 2. În orice împrejurări, membrii Asociaţiei trebuie să se adreseze respectuos altor persoane;
 3. În orice împrejurări, membrii Asociaţiei trebuie să nu facă discriminări, de nici un fel, între oameni;
 4. Se recomandă membrilor asociaţiei să fie cetăţeni model;
 5. Membrii asociaţiei vor acorda o atenţie sporită nevoilor copiilor, profesorilor şi părinţilor din cadrul Colegiului Naţional "Iosif Vulcan";
 6. Membrii Asociaţiei investiţi/aleşi în funcţii de conducere poartă răspunderea materială, juridică şi penală pentru actele săvârşite împotriva Asociaţiei;
 7. Membrii asociaţiei care nu plătesc taxele de membru la zi, după o întârziere de 90 de zile, vor fi excluşi din asociaţie;
 8. Nici un membru simpatizant al asociaţiei NU are dreptul să vorbească în numele sau să reprezinte asociaţia în mass–media, la instituţii şi în faţa altor organizaţii/ asociaţii/ grupări fără acordul, în scris, al Preşedintelui/Preşedintelui executive;
 9. Membrii fondatori pun la dispoziţia membrilor simpatizanţi tabelul cu datele de contact şi membrii simpatizanţi sunt rugaţi să respecte criteriile referitoare la orele şi zilele în care pot contacta un membru fondator;
 10. Membrii simpatizanţi au la dispoziţie două adrese de e – mail comune,( ele se pot afla de pe pagina de«contact» ) cele ale asociaţiei, pe care pot trimite întrebări sau pot cere informaţii de la asociaţie;
 11. Este INTERZISĂ folosirea adreselor E – mail ale asociaţiei şi ale membrilor fondatori pentru corespondenşe de genul "trimite mai departe la ... persoane" sau alte texte şi imagini care NU se referă concret la obiectul de activitate al asociaţiei, oricât de drăguţe/interesante ar fi ele. în schimb, se pot transmite informaţii de interes general, de exemplu, o informaţie despre o conferinţă sau un curs;
 12. Scopul întâlnirilor Asociaţiei este schimbul de experienţă şi promovarea intereselor Asociaţiei, elevilor, profesorilor, părinţilor din cadrul Colegiului; astfel, relaţiile dintre membri, în cadrul întâlnirilor Asociaţiei, se vor baza pe toleranţă şi respect;
 13. Fiecare membru are dreptul să vorbească la întâlniri şi, în acest sens, fiecare va vorbi pe rând, îşi va expune punctul de vedere, fără să comenteze răuvoitor, tendeţios, jignitor sau denigrator ceea ce a spus celălalt şi fără a intra în polemici personale;
 14. Membrii Asociaţiei pot să îşi promoveze propriile servicii/cursuri/produse la întâlnirile Asociaţiei, cu condiţia ca acestea să nu contravină prevederilor legale, ale statutului, scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
 15. Fiecare membru este invitat şi rugat să vină cu propuneri de activităţi/îmbunătăţirea activităţilor Asociaţiei, comunicându–le către Preşedinte şi Consiliul Director;
 16. Orice act juridic legat de activităţile sau patrimoniul Asociaţiei are puter juridică doar dacă este semnat de preşedintele şi de preşedintele executiv al Asociaţiei şi contra–semnat/avizat de consilierul juridic al Asociaţiei (vice–preşedintele pe problem juridice);
 17. Membrii au dreptul de a fi sprijiniţi, la cerere, în toate demersurile şi interesele proprii;
 18. Membrii au dreptul de a critica activitatea Asociaţiei şi a cere sancţionarea organelor de conducere ale asociaţiei pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate;
 19. Membrii au acces liber la sediul asociaţiei în limitele stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei;
 20. Asociaţia poate refuza orice donaţie sau legat oferit în termeni inacceptabili sau care contravin statului Asociaţiei.