Concurs 6 clase premiate cu 2000 lei!

CONCURS 2017-2018-Rezultate finaleSTIMAŢI PĂRINŢI, DRAGI COLEGI
         Asociaţia Colegiului Naţional "IOSIF VULCAN" Oradea – ACNIVO , s-a înfiinţat în luna octombrie 2011 (fiind înregistrată la registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, aflat la Grefa Judecătoriei Oradea în luna februarie 2011 ) şi constituie platforma-suport de manifestare deschisă a tuturor iniţiativelor părinţilor/personalului didactic şi nedidactic ai căror copiii frecventează cursurile/din cadrul Colegiului Naţional "IOSIF VULCAN"Oradea.
         ACNIVO funcţionează ca asociaţie cu personalitate juridică de drept privat, neguvernamentală, non-profit şi apolitică, în temeiul dreptului de asociere prevăzut de Constituţia României, Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 (modificată) cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi cu Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice şi funcţionează pe baza Statutului propriu. Scopul asociaţiei este de a contribui la buna desfăşurare a activităţii şcolare şi a condiţiilor în care se desfăşoară activitatea elevilor din colegiu, la creşterea performanţelor şcolare, motivarea elevilor, susţinerea materială a acestora în probleme speciale, promovarea intereselor elevilor, promovarea imaginii Colegiului Naţional "IOSIF VULCAN" Oradea
         În activitatea noastră ne bazăm pe faptul că, acest trinom – părinţi/ personal didactic şi nedidactic, nu putem sta deoparte atunci când este vorba de viitorul copiilor noştri şi de aceea ne mobilizăm cu toţii şi ne implicăm, într-un mod organizat, în procesul educaţional şi în luarea deciziilor ce privesc calitatea învăţământului românesc. 

         Intenţionăm să ne implicăm şi am reuşit acest lucru, în toate proiectele care privesc învăţământul pre-universitar, în interesul copiilor noştri, bazându-ne pe experienţele de viaţă, profesionale ale tuturor membrilor noştri. Avem avantajul că printre noi se află specialişti din toate domeniile de activitate, însufleţiţi de dragostea pentru copii. Ne dorim să ne facem ascultaţi şi să ne impunem prin profesionalism, obiectivitate şi corectitudine. 

         Am tras deja semnale de alarmă care s-au adeverit în practică: infrastructura şcolară precară, incapacitatea sistemului de a gestiona problemele de securitate a copiilor în şcoli, programe şi planuri de învăţământ încărcate sau care nu sunt adaptate realităţilor sociale. 

         ACNIVO şi-a propus să se implice efectiv, în coalizarea intereselor părinţilor, elevilor şi profesorilor în promovarea unor iniţiative, menite să contribuie la creşterea nivelului calitativ şi modernizarea învăţământului pre-universitar, în concordanţă cu standardele Uniunii Europene. 

         Dorim să ne implicăm în sprijinirea şi promovarea iniţiativelor, proiectelor, studiilor părinţilor, ale consiliului reprezentativ al copiilor şi profesorilor, care vizează aducerea învăţământului românesc la nivelul de competenţă şi aplicaţie necesar cerinţelor societăţii moderne. Obiectivul major este acela de a deveni parteneri reali, egali şi viabili, implicaţi alături de conducerea Colegiului Naţional "IOSIF VULCAN" Oradea, sindicatele din învăţământ, societatea civilă, în a oferi copiilor noştri suportul necesar şi obligatoriu pe care să îşi clădească cetăţenia europeană. 

         Abordarea UE în această privinţă pune accentul pe un angajament mutual, clar stabilit între părinţi şi profesori, pe baza unui "contract parental". Acest tip de contract se contituie ca un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu şcoala şi cadrele didactice şi implică colaborarea părinţilor în activităţile şcolare, nu numai sub aspect economic, respectiv de a participa, susţine şi evalua eforturile şi acţiunile financiare ale Colegiului Naţional "IOSIF VULCAN" Oradea, ci şi sub aspect educaţional-cultural. 

         Parteneriatele şcoală/familie/comunitate au la bază ideea că profesorii, elevii, părinţii şi ceilalţi membri ai comunităţii sunt parteneri în educaţie. Aceste parteneriate joacă un rol esenţial în procesul de educaţie al elevilor. Colaborarea dintre şcoală şi familie joacă un rol important decisiv în educarea elevilor pentru integrarea în societate. Un parteneriat eficient între familie şi şcoală poate contribui cu adevărat la dezvoltarea socială şi este un vector al educării continue a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice.