Formular

Prevederea

DOI LA SUTĂ

Cu un mic efort, puteţi fi de mare ajutor

        Prin această prevedere din Codul Fiscal, contribuabilii, persoane fizice, au posibilitatea să direcţioneze până la 2% din impozitul pe venit către o entitate non-profit, care se înfiinţează şi funcţionează în conformitate cu legea.

        Se creează un mecanism prin care un cetăţean poate decide modul în care sunt cheltuiţi 2% din impozitul său pe venit, direcţionând această sumă către o organizaţie neguvernamentală. Practic, cetăţeanul spune statului modul în care vrea să fie cheltuită o parte din impozitul său.

De ce să folosiţi această oportunitate?

 1. Nu vă costă nimic.
 2. Contribuiţi la eficientizarea cheltuirii banului public.
 3. Vă asiguraţi că aceşti bani rămân în comunitatea dumneavoastră.
 4. Asistaţi asociaţia neguvernamentală în eforturile ei de a soluţiona diferite probleme ale colegiului fără un cost suplimentar.

Puteţi face asta:

 1. Dacă în anul 2019 aţi avut venituri numai din salarii, completând «formularul 230»;
 2. Dacă în anul 2019 aţi avut şi alte venituri în afara celor salariale, completând «formularul 200».

        La aceste declaraţii se ataşează o copie a fişei (fişelor) fiscale primite de la angajator(i). Mai trebuie să completaţi datele de contact ale asociaţie:

 • numele;
 • codul fiscal;
 • contul bancar (IBAN).
                Declaraţia se trimite prin poştă sau se depune personal la Registratura Administraţiei Financiare.
        Pentru persoanele care au venituri numai din salarii şi care nu trebuie să depună declaraţie de impozit pe venit, dar care doresc să redirecţioneze 2% către şcoală, Asociaţia le oferă sprijin în completarea formularului 230 - cerere privind destinaţia 2% din impozitul anual, şi asigură depunerea acestuia la Administraţia Financiară.
        De asemenea, oferim sprijin şi persoanelor care, în anul 2019, au realizat şi alte venituri în afara celor salariale şi care au obligaţia de a depune formularul 200 - declaraţia de impozit pe venit . 

Ce aveţi de făcut?

 • Completaţi datele personale doar la secţiunea "Date de identificare ale contribuabilului", fără să treceţi suma de 2%. O calculează Administraţia Financiară.
 • Denumirea entitătii non-profit/unitate de cult: ASOCIAŢIA COLEGIULUI NATIONAL "IOSIF VULCAN" ORADEA,
 • Codul de identificare fiscală: 28115043
 • BANCA TRANSILVANIA
 • Cont bancar (IBAN) a entităţii non-profit/unităţii de cult: RO71BTRL00501205B38653XX
Semnaţi şi apoi aduceţi formularul 230 la secretariatul colegiului. Sau descărcaţi formularul de AICI, semnaţi-l, scanaţi-l şi trimiteţi-l pe adresa de e-mail a colegiului nostru.

e-mail: pedagogic_vulcan@yahoo.com

ATENŢIE!

Această sumă nu reprezintă o sponsorizare, donaţie sau contribuţie, ci este, în esenţă, o parte a bugetului de stat care este direcţionată de către fiecare cetăţean în parte către sectorul neguvernamental. Legea este considerată de mulţi ca fiind un sprijin indirect oferit de către stat sectorului non-profit sau un model de " filantropie de tranziţie" dată fiind aplicarea ei numai în ţările Europei Centrale şi de Est.