Act constitutiv

EXTRAS DIN ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI

COLEGIULUI NAŢIONAL "IOSIF VULCAN" ORADEA

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale


     Articolul 1:

 1. Comitetul de părinţi şi profesorii, Colegiului Naţional "Iosif Vulcan" Oradea, s-au organizat într–o asociaţie, numită în continuare Asociaţia Colegiului Naţional "Iosif Vulcan" Oradea – A.C.N.I.V.O.,care se constituie ca asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, non–profit şi apolitică, în temeiul dreptului de asociere prevăzut de art.37 din Constituţia României, Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu completările şi modificările ulterioare (Ordonanţa nr. 23/2003) cu privire la asociaţii şi fundaţii, a Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr.945/B/C/26.04.2000, aşa cum acestea au fost modificate până în prezent.
 2. Asociaţia funcţionează pe baza «statutului propriu», pe care şi–l adoptă în mod liber, respectând şi prevederile Capitolului V din «Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar» în vigoare.
 3. Asociaţia este independentă faţă de organele puterii şi administraţiei de stat şi nu se subordonează intereselor nici unui partid sau grupări politice.

    CAPITOLUL II: Scopul Asociaţiei


     Articolul 9: Scopul Asociaţiei constă în:

 1. Realizarea unor parteneriate educaţionale cu EDUPART, cu Inspectoratul şcolar Judeţean Bihor, cu alte unităţi de învăţământ şi/sau autorităţi locale în scopul susţinerii, modernizării, eficientizării, eficacităţii şi creşterii calităţii, precum şi îmbunătăţirii continue a actului educaţional, în strânsă concordanţă cu cerinţe Uniunii Europene şi a specificului societăţii româneşti, dar şi a interesului copiilor din Colegiul Naţional " Iosif Vulcan" Oradea;
 2. Susţinerea şi promovarea intereselor copiilor şi părinţilor din Colegiul Naţional "Iosif Vulcan" Oradea în relaţiile cu profesorii şi conducerea Colegiului Naţional "Iosif Vulcan", Inspectoratului Judeţean şcolar, administraţia centrală şi locală, sindicatele reprezentative din învăţământ, federaţii ale părinţiilor, alte organizaţii naţionale şi internaţionale, precum şi cu societatea civilă;
 3. Să ofere părinţilor posibilităţi pentru a participa la configurarea programelor şi proiectelor educaţionale, oportunităţilor de pregătire diversificată la standardele şi cerinţele Uniunii Europene, implicarea comunităţii locale şi de afaceri în dezvoltarea şcolară şi modernizarea actului de învăţământ.

Membrii fondatori ai 
Asociaţiei C.N. "I. Vulcan" Oradea:
 1. prof. MARTIN Simona–Nicoleta
 2. dr. CHIOREAN Mircea Andelin
 3. TRIPA DRAGOŞ Valentina Alina
 4. CRĂCIUN Dorin
 5. VEBER–BOGDAN Elena–Mirela
 6. CERNEA Lenuţa
 7. OLAR Liana
 8. BOTIŞ Daniela Valeria
 9. prof. MIHINCĂU Dana Carmen
 10. prof. CRĂCIUN Rodica
 11. prof. KOSA Andrea Iren
Componenţa Consiliului director al 
Asociaţiei C.N. "I. Vulcan" Oradea :
 1. preşedinte 
           – Duma  Alin;
 2. vice–preşedinţi:
  1. jr. Husasan Sorin;
  2. prof. Craciun Rodica;
 3. membri: 
  1. prof. MIHINCĂU Dana Carmen
  2. Botis Daniela
  3. prof. Savu Adriana
  4. prof. Chelariu Estera
  5. prof Bacter Calin
 4. secretar 
           – Malom Lidia;
 5. trezorier 
           – PANTIŞ Lăcrimioara–Angela .